Terms of Use TH

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

ข้อตกลงในการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่ LUVE! LUVE เป็นเว็บไซต์ให้บริการอัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอ (video hosting) และโปรแกรมบนมือถือที่เปิดไฟล์ชมได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด (streaming) ซึ่ง WebTVAsia ได้พัฒนาขึ้นมา เป็นเจ้าของ และดำเนินการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงวิดีโอระดับพรีเมี่ยม ซึ่งทางทีมงานของ WebTVAsia เป็นผู้เลือกสรรเองโดยเฉพาะ

ข้อตกลงโดยทั่วไป

ข้อตกลงในการใช้บริการของ LUVE (“ข้อตกลง”) ผู้ใช้บริการเป็นผู้ควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้งานเอง

โดยการเข้าถึง สมัคร หรือใช้บริการของ LUVE หรือการเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ข้อมูล หรือสื่อที่ WebTVAsia จัดสรรไว้ให้ ผ่านการใช้งานบนเว็บไซต์ของ LUVE ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ ซึ่งทาง WebTVAsia อาจจะโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของ LUVE เป็นครั้งคราว ถ้าหากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมเห็นพ้องกับข้อตกลงดังกล่าว ผู้ใช้บริการก็ไม่สามารถเข้าถึง ลงทะเบียน หรือใช้บริการของ LUVE

WebTVAsia อาจแก้ไขข้อตกลงได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อแก้ไขจะมีผลเมื่อ WebTVAsia โพสต์ข้อตกลงล่าสุดทางเว็บไซต์ของ LUVE ในการเข้าถึงและใช้งานของ LUVE ต่อไป ก็ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อแก้ไขใดๆ ในข้อตกลง WebTVAsia
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสื่อใดๆ ในข้อตกลง และถ้าผู้ใช้บริการไม่ยินยอมเห็นพ้องกับการเปลี่ยนแปลง
ผู้ใช้จะต้องยุติการใช้บริการของ LUVE ผู้ใช้บริการมีความรับผิดชอบในการศึกษาข้อตกลงที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของ LUVE เป็นครั้งคราว

นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ นโยบายเพิ่มเติมอื่น ๆ และแนวทางต่างๆ ได้รวมไว้เป็นข้ออ้างอิงในข้อตกลง

คำนิยามและการตีความหมาย

“ท่าน”
หมายถึงผู้ใช้บริการของ LUVe และ “ของท่าน” จะตีความหมายตามนั้น

“WebTVAsia”
หมายถึง WebTVAsia Sdn. Bhd. รวมไปถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีส่วนในการควบคุม หรือควบคุมโดย WebTVAsia Sdn. Bhd. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ WebTVAsia Sdn. Bhd.

บริการที่มอบให้

LUVe มอบสิทธิให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงวิดีโอ และภาพยนตร์ที่ WebTVAsia คิดว่าคงจะน่าสนใจต่อท่าน (เรียกโดยรวมว่า “เนื้อหา”) และช่วยให้ท่านสามารถเปิดไฟล์วิดีโอและภาพยนตร์ชมได้ โดยไม่ต้องดาวน์โหลด (เรียกโดยรวม “บริการ”)

WebTVAsia มอบสิทธิให้ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของ LUVe และบริการต่างๆ ในขอบเขตจำกัด ไม่ผูกขาด และไม่สามารถถ่ายโอนให้กันได้ รวมทั้งชมเนื้อหาโดยวิธีการเปิดไฟล์โดยไม่ต้องดาวน์โหลด (streaming) ซึ่งนำเสนอโดยหุ้นส่วนของ WebTVAsia ผู้ถือลิขสิทธิ์ของเนื้อหา

ท่านชมเนื้อหาได้ผ่าน LUVe ภายในประเทศที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิก และเฉพาะเขตพื้นที่ซึ่ง WebTVAsia นำเสนอบริการ และได้รับใบอนุญาตต่อเนื้อหาดังกล่าว เนื้อหาที่มีให้ชมจะแตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่ และจะเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ

คุณภาพการแสดงผลของเนื้อหาอาจแตกต่างกัน สุดแล้วแต่อุปกรณ์ และอาจได้รับผลกระทบจากองค์ประกอบต่างๆ เช่นสถานที่ตั้ง อัตราการรับและส่งข้อมูล และ/หรือความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน

สิทธิประโยชน์

การที่จะมีสิทธิใช้งาน และสมัครรับบริการจาก LUVe ผู้ใช้บริการจะต้องบรรลุนิติภาวะในจังหวัด เขตพื้นที่ หรือประเทศของท่าน มิฉะนั้นโปรดขอความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ก่อนใช้งานและสมัครรับบริการจาก LUVe

คุณสมบัติในการใช้งาน

• ท่านจะต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ LUVe ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (“LUVe enabled device”) และ

• ท่านจะต้องดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง

การสร้างบัญชี

ท่านสร้างบัญชีกับ LUVe ได้ หากท่านมีบัญชีสมาชิกกับ Google หรือ Facebook อยู่แล้ว เราจะสร้างบัญชีของท่านโดยนำข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างมาใช้ (เช่น รูปโปรไฟล์และอีเมล์ของท่าน) จาก Google หรือ Facebook นอกจากนี้ท่านเลือกที่จะสมัครรับบริการด้วยตนเองก็ได้ ถ้าท่านไม่ได้มีบัญชีใดๆ กับ Google หรือ Facebook

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยไปที่หน้า “My Account” และคลิกที่สัญลักษณ์รูปล็อค เพื่อปรับปรุงรหัสผ่านของท่าน

ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของท่านให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง

ท่านจะต้องแจ้งให้ทางเราทราบทันที เมื่อมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด

ภาษา

LUVE มีบริการในสาม (3) ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนภาษาเริ่มต้นของ LUVe ตั้งค่าไว้เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ใช้บริการสามารถสลับไปยังภาษาที่ต้องการได้ โดยไปที่หน้า “My Account” และคลิกที่สัญลักษณ์รูปโลกเพื่อเปลี่ยนภาษา

สื่อต่างๆ

สิทธิในเนื้อหา

WebTVAsia เป็นเจ้าของ มีใบอนุญาต หรือมีสิทธิในการใช้ และคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทั้งหมดของ LUVE รวมทั้งบริการ และภาพ ข้อความ กราฟิก โลโก้ เสียง วิดีโอ เพลง สื่อภาพและเสียง คุณลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive feature) โปรแกรม และอื่นๆ ทั้งสิ้น (เรียกโดยรวมว่า “สื่อต่างๆ”) บนเว็บไซต์ของ LUVE เนื้อหามีลิขสิทธิ์คุ้มครอง รวมทั้งเครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุ้มครอง WebTVAsia มอบสิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนต่อให้กันได้ ไม่สามารถแบ่งสิทธิ และสามารถเพิกถอนได้ ในการใช้งาน การเข้าถึงเนื้อหา และสื่อต่างๆ เพื่อใช้สำหรับความบันเทิงส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุญาต

WebTVAsia อาจเพิ่มเติมและลบเนื้อหาใดๆ จากห้องสมุดเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ LUVE เป็นครั้งคราว โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

WebTVAsia อาจจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามประเภท ผู้สร้าง และการให้คะแนน (Rating) การจัดหมวดหมู่เช่นนั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ทาง WebTVAsia ไม่รับประกันว่าจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องเสมอไป

ความคิดเห็นจากท่าน

เราสนใจที่จะได้ยินท่านบอกเล่าถึงประสบการณ์ และความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของ LUVE ซึ่งเราถือว่ามีค่าอย่างยิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาเข้าไปที่หน้า “Feedback” ในหน้าหลัก หรืออีเมล์ถึงเราที่ feedback@luve.tv.

ท่านยินยอมเห็นพ้องให้ WebTVAsia มีสิทธิใช้ไอเดียต่างๆ วิธีการ แนวความคิด เทคนิค ความคิดเห็น ข้อวิจารณ์ รายงาน ข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือเนื้อหาที่โพสต์ไว้ หรือที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ LUVE

ท่านรับทราบว่าท่านไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ต่อ LUVE จากข้อเสนอแนะที่ท่านมอบให้ ท่านไม่มีสิทธิ และจะไม่มีสิทธิในภายภาคหน้าแต่อย่างใด ที่จะเรียกร้องกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของต่อ LUVE (รวมไปถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในความลับทางการค้า) ท่านรับทราบและยินยอมเห็นพ้องว่าท่านจะไม่คาดหวังการชดเชย หรือให้เก็บรักษาความเห็นใดๆ ไว้เป็นความลับ ทาง LUVE ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อท่าน เกี่ยวกับข้อเสนอแนะดังกล่าว

กรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์

(ก) LUVE เป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาตต่อสื่อและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ LUVE และอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามกฎหมาย สื่อและเนื้อหาเป็นข้อมูลมีไว้ให้ท่านใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ การทำสำเนาหรือการแบ่งปันสื่อและเนื้อหาใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ LUVE ไม่สอดคล้องกับข้อตกลง ซึ่งมีกฎหมายห้าม และยังผลต้องโทษสถานหนัก ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

(ข) ถ้าท่านดาวน์โหลด
หรือพิมพ์สำเนาสื่อหรือเนื้อหาสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องคงไว้ซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาและประทับตราไว้

ใบอนุญาตและข้อจำกัดต่างๆ

ท่านรับทราบและยินยอมเห็นพ้องว่าเว็บไซต์ของ LUVE ประกอบด้วยข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ และเป็นความลับ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ WebTVAsia ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

เครื่องหมายการค้า

WebTVAsia ขอสงวนสิทธิ์ทั้งสิ้นในชื่อของบริษัท เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อเว็บไซต์และโดเมน (เรียกโดยรวมว่า “เครื่องหมาย”) ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใดๆ ดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง

ซอฟต์แวร์

ท่านไม่สามารถคัดลอก แก้ไข ปรับเปลี่ยน แปลเป็นภาษาใดๆ แจกจ่าย หรือสร้างผลงานที่ดัดแปลงมาจาก LUVE โดยไม่ได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก WebTVAsia ก่อน ท่านจะต้องไม่แปลงรหัสกลับ (decompile) ทำวิศวกรรมผันกลับ (reverse engineer)
หรือแยกองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ (disassemble) หรือพยายามสร้างโปรแกรมขึ้นใหม่ ระบุ หรือค้นหารหัสต้นฉบับ แนวความคิดพื้นฐาน
เทคนิคหรือขั้นตอนต่อประสานของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ LUVE ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

ท่านไม่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของในเว็บไซต้ของ LUVE หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ WebTVAsia ขอสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ของ LUVE (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ของ LUVE) และเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านรับทราบ และยินยอมเห็นพ้องว่า การชดใช้ค่าเสียหายเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ WebTVAsia ภายใต้ข้อตกลงนี้ และ WebTVAsia มีสิทธิดำเนินการเฉพาะ หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อศาล (ตามความเหมาะสม) เพื่อเป็นการชดใช้ต่อการละเมิดหรือการคุกคามใดๆ ที่ท่านได้กระทำ นอกเหนือจากการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ ที่ WebTVAsia พึงได้รับตามกฎหมาย

การละเมิดสิทธิ

เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้งาน และคนอื่นๆ หากท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งท่านเชื่อว่าเนื้อหาใดละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน โปรดปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อแจ้งให้ทางเราทราบตามที่เหมาะสม พร้อมข้อมูลต่อไปนี้

(ก) ชื่อทางกฎหมาย ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของท่าน

(ข) รายละเอียดผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่งท่านอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิ และชื่อเจ้าของผลงานที่มีลิขสิทธิ์

(ค) คำชี้แจงว่าเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ของ LUVE ที่ท่านอ้างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยชี้แจงละเอียดพอที่เราจะค้นหาตำแหน่งแห่งที่ได้

(ง) ถ้อยแถลงว่าท่านเชื่ออย่างแท้จริง ว่ามีการนำผลงานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทน หรือตามกฎหมาย

(จ) ถ้อยแถลงจากท่าน ภายใต้บทลงโทษหากเป็นความเท็จ ว่าข้อมูลในหนังสือบอกแจ้งของท่านถูกต้อง และท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

(ฉ) ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือเซ็นด้วยตัวท่านเอง

WebTVAsia จะตอบรับต่อการแจ้งข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิที่ชัดเจน และถูกต้อง โดยจะทำการลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือปิดเนื้อหานั้นไปจากเว็บไซต์ของ LUVE เมื่อได้รับหนังสือแจ้งอย่างถูกต้อง คำแจ้งทั้งสิ้นต่อ WebTVAsia ต้องส่งผ่านทางอีเมล์ที่ feedback@luve.tv. WebTVAsia จะไม่รับการแจ้งทางโทรศัพท์

การรับประกัน

ท่านตกลงยินยอม รับประกัน ยืนยัน และเป็นตัวแทน ว่า

(ก) ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน หากข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้มาไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ หรือถ้า WebTVAsia เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ WebTVAsia มีสิทธิที่จะปฏิเสธการใช้งานบนเว็บไซต์ของ LUVE ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต

(ข) ท่านมีอายุครบตามกฎหมาย และมีสมรรถภาพทางกฎหมายในการใช้เว็บไซต์ LUVE

(ค) ท่านใช้เว็บไซต์ LUVE เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสอดคล้องตามข้อตกลง

(ง) ท่านจะแจ้งให้ทาง WebTVAsia ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการฝ่าฝืนความปลอดภัยอื่น ๆ และ

(จ) จะใช้เว็บไซต์ LUVE ตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารออนไลน์

กิจกรรมต้องห้าม

ท่านจะไม่

(ก) ใช้เว็บไซต์ LUVE ในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย การใช้งานไม่ได้ โอเวอร์โหลด หรือทำให้เกิดความขัดข้องต่อเว็บไซต์ LUVE หรือรบกวนความบันเทิงและการใช้งานเว็บไซต์ LUVE ของบุคคลอื่น

(ข) พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ LUVE โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ LUVE ผ่านการจารกรรมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (hacking) การลักลอบรหัสผ่าน หรือวิธีอื่นใด

(ค) รับหรือพยายามรับสื่อหรือข้อมูล ด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งทาง LUVE ไม่ได้เจตนาจัดสรรไว้ให้

(ง) โพสต์หรือส่งเนื้อหาใดๆ ผ่านเว็บไซต์ LUVE ซึ่ง

(1) เสื่อมเสีย ทำให้เกิดความเสียหาย ก่อกวน ขัดต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด เป็นอันตราย ลามกอนาจาร ข่มขู่ ใช้กำลังรุนแรง หรือผิดกฎหมายอื่น ๆ

(2) ปลุกระดม หรือส่งเสริมให้ทำอันตรายต่อร่างกายบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่ส่งเสริมการเหยียดผิว ความคลั่งศาสนา การกีดกันทางเพศ การไม่ผ่อนปรนทางศาสนาต่อรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

(3) ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของเราหรือของผู้อื่น ในทางใดๆ

(4) มีการโฆษณา หรือชักชวนให้บุคคลใดซื้อ หรือขายผลิตภันฑ์ หรือบริการใดๆ (“กิจกรรมเชิงพาณิชย์”)

(5) สร้าง ประกอบ ติดตั้ง หรือพยายามติดตั้ง หรือเผยแพร่ สปายแวร์ (spyware) มัลแวร์ (malware) หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

(จ) ออกอากาศ คัดลอก ดาวน์โหลด คัดตัด (frame) ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ LUVE ในทางใดๆ เว้นแต่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

(ฉ) หลีกเลี่ยง ลบ เปลี่ยนแปลง ทำให้ใช้งานไม่ได้ ลดเนื้อหา หรือขัดขวางการปกป้องเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของ LUVE

(ช) แปลงรหัสกลับ (decompile) ทำวิศวกรรมผันกลับ (reverse engineer) หรือแยกองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ (disassemble) หรือผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการเข้าถึงอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ LUVE

(ซ) ใช้โรบอท (Robot) สไปเดอร์ (Spider) สเครเปอร์ (Scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าเว็บไซต์ LUVE

(ฌ) สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือสื่อที่ได้มาหรือมีพื้นฐานจากเนื้อหาและเครื่องหมาย (ตามที่ระบุไว้ต่อไปนี้) ในลักษณะใด ก็ตาม รวมไปถึงการตัดต่อภาพ การรวมวิดีโอ หรือวิดีโอที่คล้ายคลึงกัน วอลล์เปเปอร์ ชุดรูปแบบเดสก์ท็อป และสินค้าฉลองเทศกาล (greeting merchandise)

(ญ) รวมเนื้อหาไว้ในฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ

(ฎ) ลบ เปลี่ยนแปลง แทรกแซง หรือหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นใดที่ระบุไว้ในวิดีโอ หรือกลไกการจัดการสิทธิ์ดิจิตัล อุปกรณ์ หรือมาตรการป้องกันเนื้อหาอื่นๆ หรือมาตรการควบคุมการเข้าถึง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพกราฟิกที่ขึ้นจอโดยอัตโนมัติและ/หรือการเข้ารหัสข้อมูล) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์

(ฏ) กระทำสิ่งใดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ LUVE หรือก่อความไม่สะดวกที่ไม่มีเหตุผล กระทำผิด หรือขัดขวางการดำเนินงานของ WebTVAsia

การยกเลิกและจำกัดการเข้าถึง

WebTVAsia ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการ LUVE ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

WebTVAsia อาจระงับหรือยกเลิกการเข้าเว็บไซต์ LUVE ของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ภายใต้ดุลพินิจของบริษัท ถ้าหาก

(ก) ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงที่โพสต์ไว้เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ LUVE รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ข) ท่านฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือการดำเนินการของรัฐใดๆ ที่ทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเว็บไซต์ของ LUVE ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม

(ค) ท่านใช้เว็บไซต์ LUVE ให้เกิดความเสียหาย หรือคุกคามที่จะทำลายความสุจริตหรือการปฏิบัติงานของ LUVE หรือ WebTVAsia
ในลักษณะใดก็ตาม

ท่านยินยอมเห็นพ้องว่า WebTVAsia จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลภายนอก ต่อการยกเลิกการใช้งานหรือการเข้าถึงของท่านบนเว็บไซต์ของ LUVE

การปฏิเสธความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิด

WebTVAsia จัดเว็บไซต์ LUVE ไว้ “ตามที่เป็นอยู่ขณะนั้น” “ตามเขตพื้นที่” และ “ตามที่มี”

WebTVAsia ไม่ได้บ่งบอก ให้ประกัน หรือรับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมในการใช้งานของ LUVE และที่ว่าเว็บไซต์ LUVE จะไม่ติดขัดหรือปลอดข้อผิดพลาดใดๆ

การใช้งานทั้งหมดจากเว็บไซต์ของ LUVE ท่านรับผิดชอบความเสี่ยงเอง และท่านเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวต่อความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว

WebTVAsia ปฏิเสธการรับผิดชอบ และการรับประกันประเภทใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่ระบุชัดหรือโดยนัย ภายในขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่บังคับใช้

WebTVAsia จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งความเสียโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายต่อเนื่อง รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญหายของข้อมูล ความบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง หรือที่เชื่อมโยง หรือซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของ LUVE หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อ LUVE และการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงในการส่งหรือรับข้อมูลของท่าน การสื่อสาร การส่ง สื่อ หรือข้อมูลที่ส่งหรือรับได้ ข้อมูลที่ส่งหรือรับไม่ได้ การทำธุรกรรมใดๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ LUVE หรือเกิดการกระทำอันเป็นการฉ้อโกง หรือผิดกฎหมายของบุคคลภายนอก

หากท่านไม่รู้สึกพึงพอใจกับเว็บไซต์ของ LUVE สื่อ หรือเนื้อหาที่มีอยู่ใน LUVE หรือข้อตกลง ท่านยินยอมเห็นพ้องที่จะแก้ไขเองแต่ผู้เดียว โดยยุติการใช้งานจากเว็บไซต์ LUVE

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง WebTVAsia รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ผู้รับอนุญาต ผู้จัดสรร และบุคคลภายนอกผู้มอบข้อมูลให้กับเว็บไซต์ LUVE จากความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย รวมทั้งค่าทนาย อันเกิดจากการที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลง หรือมีการยืนยันจากบุคคลภายนอกใดๆ อันเป็นผลสืบเนื่อง หรือเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือดำเนินการของท่านบนเว็บไซต์ของ LUVE

ข้อกำหนดของย่อหน้านี้มีไว้เพื่อผลประโยชน์ของ WebTVAsia และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ผู้รับอนุญาต และผู้จัดสรรให้แก่เว็บไซต์ LUVE แต่ละบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านี้มีสิทธิยืนยัน และบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ต่อท่านโดยตรง

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ

เว็บไซต์ของ LUVE อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง” Linked Website) และรวมถึงโฆษณาต่างๆ WebTVAsia จะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นไม่สามารถใช้งานได้ดี WebTVAsia ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือโฆษณาใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิงก์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และไม่รับรองเนื้อหาใดๆ โฆษณา ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ หรือสื่ออื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการชม และปฏิบัติตามถ้อยแถลงการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงในการใช้งานที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งที่ท่านเลือกใช้งานปราศจากไวรัส (Virus) เวิร์ม (Worm) ม้าโทรจัน (Trojan Horse) และอื่นๆ ที่ก่อความเสียหายต่อท่านได้

การติดต่อกับบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้ลงโฆษณา) ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น เป็นเรื่องระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกเท่านั้น ท่านยินยอมเห็นพ้องว่า WebTVAsia จะไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิด ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือกล่าวหาว่าเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือเพราะความเชื่อมั่นในเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่มีอยู่ หรือจัดให้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแหล่งที่มาดังกล่าว WebTVAsia ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการค้า หรือความสัมพันธ์ของท่านกับผู้ค้ารายนั้น

การเปิดเผย และการรักษาความลับของข้อมูล

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดศึกษานโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อท่านจะได้เข้าใจว่า WebTVAsia ใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านอย่างไร เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้งานบนเว็บไซต์ของ LUVE นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่ง และควบคุมโดยข้อตกลง เมื่อท่านยอมรับข้อตกลง ท่านก็ยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงในนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และยินยอมเห็นพ้องกับการที่ WebTVAsia อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากท่าน โดยสอดคล้องตามข้อตกลง

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย โดยไม่มีข้ออ้างอิงถึงข้อพิพาททางกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายหรือกระบวนการพิจารณาคดีระหว่างท่านและ WebTVAsia ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ท่านจะต้องยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลในประเทศมาเลเซีย และท่านบ่งว่ายินยอมมอบการต่อสู้คดีแก่เขตอำนาจศาลนั้น ท่านยินยอมเห็นพ้องว่าเว็บไซต์ LUVE มีต้นกำเนิดและจัดให้บริการโดย WebTVAsia ในประเทศมาเลเซีย และจากประเทศมาเลเซีย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาเขตอำนาจศาล และกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่

ข้อตกลงนี้ใช้แทนที่ข้อตกลงทั้งสิ้นก่อนหน้านี้ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา) ระหว่างท่านกับ WebTVAsia ซึ่งเป็นความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับเว็บไซต์ LUVe ข้อแนะนำ หรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์ LUVe (ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังวันที่ท่านยอมรับข้อตกลงนี้) จะไม่ถือเป็นข้อผูกมัด หรือการรับประกันใดๆ ในส่วนของ WebTVAsia นอกจากนี้ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขเพิ่มเติม เมื่อท่านใช้บริการใดๆ ที่ WebTVAsia หรือข้อมูลจากบุคคลภายนอก หรือซอฟแวร์ของบุคคลภายนอก นำเสนอ การดำเนินการระหว่างคู่สัญญา หรือการค้าใดๆ จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดในข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้โดย WebTVAsia เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และกระบวนการทางกฎหมาย ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ลิดรอนสิทธิและหน้าที่ของ WebTVAsia ในการปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาล ศาล และการบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวโยงกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ LUVE หรือข้อมูลที่ท่านมอบให้ หรือที่ WebTVAsia ได้เก็บรวบรวมจากการใช้งานดังกล่าว

ข้อตกลง เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ที่ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ มีข้อห้าม หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะไม่มีผลนำมาปฏิบัติ เฉพาะต่อความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นโมฆะ ข้อห้าม หรือการบังคับใช้ไม่ได้นั้น โดยไม่มีผลทำให้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะ ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นโมฆะ ข้อห้าม หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ใดๆ จะไม่ทำให้ข้อตกลง เงื่อนไข ข้อกำหนดอื่นในข้อตกลงนี้ ถือเป็นโมฆะหรือผิดกฎหมาย

หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลง ที่ศาลในเขตอำนาจนั้นถือว่าขัดต่อกฎหมาย ก็จะมีการตีความข้อกำหนดนั้น โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสะท้อนถึงเจตนาของคู่สัญญา โดยที่ข้อกำหนดอื่นๆ ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้จะถูกตีความโดยส่งผลต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยมูลฐานเดียวที่ว่าฝ่ายนั้นมีส่วนรับผิดชอบในการร่างและจัดทำข้อตกลงหรือข้อกำหนดดังกล่าว

หาก WebTVAsia ดำเนินการล่าช้า หรือไม่ได้ดำเนินการ เพื่อปฏิบัติตาม หรือบังคับใช้สิทธิใด หรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลง จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ เว้นไว้แต่ว่า WebTVAsia ได้ให้การรับรองและตกลงยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร การที่ WebTVAsia ดำเนินการหนึ่ง หรือบางส่วน เกี่ยวกับสิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาใดๆ ตามกฎหมาย หรือภายใต้ข้อตกลงนี้ จะไม่มีส่วนขัดขวางการใช้สิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาอื่นใด ในภายภาคหน้า

ท่านไม่สามารถอ้างสิทธิ์ใดๆ ต่อ WebTVAsia ที่เกี่ยวโยงกับเว็บไซต์ LUVE เว้นไว้แต่ว่าท่านได้แจ้งให้ทาง WebTVAsia ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสิบสี่ (14) วัน หลังจากที่ท่านทราบหรือควรจะทราบข้อเท็จจริง ในการเรียกร้องดังกล่าว ท่านยินยอมเห็นพ้องว่าการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวโยงกับ LUVE จะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่มีเหตุให้ดำเนินการดังกล่าว มิฉะนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะถูกระงับเป็นการถาวร

WebTVAsia อาจมอบหมายสิทธิและหน้าที่ ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลใด ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ และข้อตกลงนี้มีผลผูกพัน โดยเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้สืบทอด และผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่ละฝ่าย

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลง หรือหากท่านประสงค์จะติดต่อ WebTVAsia ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด โปรดติดต่อเราได้ที่หมายเลข 03-7972 9977 เวลา 10.00 ถึง 18.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือท่านสามารถอีเมล์มาที่ feedback@ luve.tv.